Jeres virksomheds brand handler om meget mere, end hvad der formidles verbalt. Det handler i lige så høj grad om de budskaber, værdier og visioner, der formidles visuelt i form af blandt andet logo, typografi, farveskema og det overordnede designudtryk. Med en stærk visuel identitet skaber I retning for jeres virksomhed og understøtter en følelse af tilhørsforhold, fællesskab, formål og stolthed – både internt og eksternt.

Visuel identitet tilpasset jeres behov

Omfanget af en visuel identitet kan skaleres, men består som oftest af logo/symbol, navnetræk, typografi, farvepalette, grafiske elementer i form af ikoner, mønstre, udsnit, illustrationer/fotos mv. Det er netop det nøje afstemte indbyrdes sammenspil mellem disse enkeltdele, der udgør selve identiteten.

Med en stærk visuel identitet skaber I retning for jeres virksomhed og understøtter en følelse af tilhørsforhold, fællesskab, formål og stolthed – både internt og eksternt.

Designmanual for den visuelle identitet

Samspillet mellem de visuelle elementer sker inden for fastsatte rammer, som tilsammen udgør en designmanual for den visuelle identitet. Designmanualen skal sikre et ensartet og konsistent udtryk, og at den visuelle kommunikation efterfølgende kan håndteres af såvel indviede (fx medarbejdere og afdelinger) som uindviede (fx samarbejdspartnere og leverandører).

Datagraf Communications’ Art Directors og grafikere arbejder desuden med at skabe visuel stil og designe grafisk materiale i forbindelse med mange kampagner, konferencematerialer og meget mere.

Den gode visuelle identitet

Typiske kendetegn ved en god visuel identitet er, at den:

  • Synliggør og understøtter virksomhedens værdier, mission og position
  • Skaber et sammenhængende og konsistent billede af virksomheden på tværs af tid, medier og budskaber
  • Differentierer virksomheden positivt i forhold til konkurrenterne
  • Sætter en ramme for den visuelle stil, der efterfølgende gør arbejdet med kommunikation lettere

Vores tilgang til visuel identitet

Datagraf Communications hjælper på alle niveauer – både når det handler om et ansigtsløft af den eksisterende grafiske identitet og udvikling af en helt ny. Vi tør godt sige, at vi har sort bælte i at føre virksomheder sikkert igennem vores gennemtestede proces med fokus på udvikling og implementering.

Processen tilpasses selvfølgelig jeres behov. Forløbets store styrke skal blandt andet ses i den involvering, Datagraf Communications skaber omkring projektet, hvilket giver det bedste resultat for jeres virksomhed og skaber den rette forankring og ejerskab internt.

identitet_2_8731.jpg