Med en veldesignet og velskrevet virksomhedsrapport vinder I anerkendelse blandt jeres interessenter, og I får et solidt grundlag for at tilpasse indholdet, så det kan deles på flere eksterne kommunikationskanaler.  

Afrapportering af virksomhedens både finansielle og ikke-finansielle situation kommer i mange varianter, men for mange står årsrapporten og CSR-rapporten som de mest centrale.

Fælles for de to rapporter er, at de kan anvendes som identitetsskaber og profilerings-redskab både internt og eksternt.

Vi bidrager til at styrke den enkelte rapports kommunikative potentiale ved at synliggøre de muligheder, der er, for at folde den gode fortælling ud via flere kanaler.

Virksomhedsrapportens potentiale i ekstern kommunikation

Kravene har ændret sig. Det ser vi i det øgede fokus på transparens og dokumentation for virksomheders afrapportering. Det inkluderer for mange et fortsat stort fokus på den prestigefyldte trykte rapport, men stiller ligeledes krav til en digital versionering.

Hos Datagraf Communications er vi involveret i offline- og online årsrapporter, CSR-rapporter samt børsprospekter for en stribe danske virksomheder og organisationer. Det viser sig nemlig, at virksomhedsrapporterne fortsat er analytikernes og investorernes foretrukne kilde til information.

Vi bidrager til at styrke den enkelte rapports kommunikative potentiale ved at synliggøre de muligheder, der er, for at folde den gode fortælling ud via flere kanaler. Det kan være en infographic eller animation til sociale medier, et subsite på jeres website eller en anden løsning tilpasset virksomheden.

Den gode virksomhedsrapport

En vellykket virksomhedsrapport er kendetegnet ved, at den:

  • Er et skudsikkert profilerings-redskab for virksomheden
  • Tager højde for forskellige interessenter og opnår deres anerkendelse
  • Gør kompliceret information forståeligt
  • Understøtter virksomhedens stil og tone
  • Gør det muligt at genbruge og distribuere indhold på tværs af kanaler

Vores tilgang til virksomhedsrapporter

Det handler om tillid, når vi håndterer virksomhedsrapporter. Vi garanterer sikker og fortrolig håndtering af jeres data gennem hele produktionen. Med stor erfaring på området har I sikkerhed for en effektiv proces – fra første briefing til levering. Vi ved, at kravene til årsrapporten ligger i detaljen, og vi benytter derfor et gennemtestet setup til at sikre et fejlfrit forløb. Sammen finder vi frem til, hvad der er den rigtige løsning for jeres virksomhed.

opslag_grafer_clouseup.jpg