En klar strategi sikrer, at kommunikation skaber værdi for medlemmerne, kunderne eller borgerne – og ikke mindst for forretningen. Strategi handler om at fokusere og sætte ind, hvor det gør en forskel. Og så hjælper en strategi med at prioritere og bruge ressourcerne rigtigt.

Strategi i flere varianter

Datagraf Communications rådgiver om strategi og strategisk kommunikation, og vi kan hjælpe med at udarbejde den overordnede strategi, som dækker både jeres interne og eksterne kommunikation. Vi kan også hjælpe med strategier for afgrænsede kommunikationsindsatser, konkrete medier og kommunikation på tværs af kanaler. For eksempel en kampagnestrategi, webstrategi, social media-strategi, indholdsstrategi eller en kanalstrategi.

En strategiproces skaber værdi i sig selv, fordi den skubber til vanetænkning og giver jer ny viden og større bevidsthed om jeres kommunikation.

Den gode strategi

En god strategi:

  • Tager udgangspunkt i forretningen og beskriver, hvordan kommunikationsindsatsen skal understøtte forretningsmål
  • Inddrager viden om udfordringer, målgrupper, positionering, eventuelle konkurrenter og eksisterende kommunikation
  • Identificerer kommunikationsmål, grundfortælling, indsatsområder og målemetoder
  • Beskriver roller og ansvar for den eller de personer, der skal sørge for, at strategien lever i det daglige

Vores tilgang til strategi

I Datagraf Communications involverer vi gerne alle relevante interessenter i strategiprocessen. Vi analyserer, stiller spørgsmål, udfordrer og trækker på vores solide viden om kommunikation, målgrupper, medier, indhold og redaktionel drift. Når strategien skal på papir, stræber vi efter at gøre den så kort og konkret som overhovedet muligt.

Værdifuld proces

En strategiproces med Datagraf Communications som partner ender nok med et strategidokument, men ofte skaber processen værdi i sig selv, fordi den skubber til vanetænkning og giver jer ny viden og større bevidsthed om jeres kommunikation. Samtidig giver processen medejerskab hos de interessenter, I vælger at involvere.

Planlægning og effektmåling

I forlængelse af strategien skal der lægges en plan, som i detaljer fortæller, hvordan strategiens indsatser omsættes til konkret kommunikation. Datagraf Communications kan selvfølgelig hjælpe jer med planlægningen. Vi kan også hjælpe med at måle, om strategiens indsatser har den ønskede effekt. Når alt kommer til alt, er effekt jo den vigtigste grund til at have en strategi.

img_8527.jpg