Med en vellykket social medie strategi, er det muligt at styrke fællesskabet, øge loyaliteten og skabe eksponering for jeres virksomhed på de sociale medier. Siden særligt Facebook gjorde sit indtog i 2004, har tilstedeværelsen på sociale medier været et samtaleemne for mange virksomheder verden over. Her er I formentlig ingen undtagelse.

Fremkomsten af sociale medier har resulteret i, at jeres medlemmer eller kunder generelt stiller nye krav til virksomheder, organisationer og det offentlige. Krav, som I kan imødekomme ved at have et klart formål og tilpasse kommunikationen til lige præcis jeres målgruppes behov.

Indsatsen på sociale medier handler om at skabe værdi for følgerne og understøtte et fællesskab for derigennem at styrke jeres virksomhed.

Sociale Medier på flere niveauer

Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter, Snapchat, YouTube, Pinterest og mange flere. Listen er lang. Virkelig lang, når det kommer til antallet af sociale medie-platforme. Datagraf Communications arbejde med sociale medier strækker sig lige fra et indledende ønske om at hoppe med på bølgen til at optimere på jeres nuværende tilstedeværelse. Det handler om at skabe værdi for følgerne og understøtte et fællesskab for derigennem at styrke jeres virksomhed. Vi hjælper bl.a. vores kunder med strategi, (tværmedielle) koncepter, indhold, organisering, annoncering, effektmåling og tekniske muligheder.

Den gode tilstedeværelse på sociale medier

En vellykket tilstedeværelse på sociale medier er kendetegnet ved, at den:

  • Altid har fokus på at skabe værdi for følgerne
  • Understøtter virksomhedens strategi og mål
  • Er en prioriteret kanal på ledelses- og eksekveringsniveau
  • Dyrker mediets præmis som en dialogskabende platform
  • Formår at engagere følgerne og skabe ambassadører
  • Afspejler en lyst til og mod på at skabe relationer og afprøve nye ideer

Vores tilgang til Sociale Medier

Mens mange fokuserer på, hvor mange forskellige kanaler indholdet udkommer på, starter vi et helt andet sted. Inden vi dykker ned i kanalvalg, indhold og teknik, søger vi nemlig svar på et helt centralt spørgsmål: Why? Altså ‘hvorfor’ giver det mening for jer og ikke mindst jeres målgruppe, at virksomheden er på sociale medier? Først efter at have besvaret dette simple, men svære spørgsmål, kan vi tage hul på at hjælpe jeres virksomhed med lige præcis det, der skal løfte virksomhedens tilstedeværelse på sociale medier, gennem en komplet skræddersyet social medie strategi.

some_B69202269.jpg