Ofte oplever vi, at beslutninger tages på baggrund af generelle antagelser krydret med mavefornemmelser. Målet med analysen er at sikre, at beslutningerne baseres på indsigt i jeres virksomhed, markedet, ydelserne og ikke mindst målgruppen. Den dybe forståelse af eksempelvis modtageren er helt afgørende for, at jeres kommunikation bliver en succes.

Mange typer analyse

Datagraf Communications gennemfører mange typer analyse – både som en del af udviklingsprojekter og for at måle effekten af kommunikation.

Vi kan lave analyser, der giver et bredt statistisk udtryk for tingenes tilstand og en dyb viden, ud fra respondenternes udsagn, adfærd og sociale dynamikker. Analyserne kan blandt andet tage form af kommunikationsanalyse, interessentanalyse, målgruppeanalyse, SWOT- eller konkurrentanalyse.

Sammen med jer tilpasser vi analyse og metode, så det matcher netop jeres udfordringer, tidsramme og budget.

Den dybe forståelse af eksempelvis modtageren er helt afgørende for, at jeres kommunikation bliver en succes.

Valg af metode er afgørende

Valg af metoder er afgørende for at afdække en specifik udfordring og forstå både menneskers kollektive bevægelser, men også individets tanker, handlinger og drømme.

Hos Datagraf Communications bruger vi gerne både kvantitative metoder (fx spørgeskema, vox-pop etc.) og kvalitative metoder (fx personlige interviews, fokusgruppe etc.), når vi skal forstå jeres målgruppe. Det er med metoderne, vi møder og indsamler viden omkring målgruppen, og det er metoderne, der skaber grobund for, at analysen kan blive så helstøbt som muligt.

Den gode analyse

En god analyse kan være med til at:

  • Besvare spørgsmål med viden frem for formodninger og mavefornemmelser
  • Skabe nye erkendelser ift. en problemstilling – med andre perspektiver end afsenders
  • Give et veldokumenteret grundlag for strategiske og operationelle beslutninger
  • Sikre at kommunikationsindsatsen opnår størst effekt

Vores tilgang til analyse

Datagraf Communications' mantra er, at vi undersøger og udfordrer. Vi respekterer selvfølgelig, at I er eksperter på netop jeres virksomhed og marked, men vi tillader os at sætte spørgsmålstegn ved antagelser og gamle traditioner. Vi går længere end til demografiske data og skrivebords-personaer, for vi ved, at når vi opsøger målgruppen og taler med dem, bliver vi – og I – klogere hver gang.

Analyse_2.jpg