Forside_grey_01.jpg

I februar 2018 havde fagforeningen Teknisk Landsforbund premiere på subsitet www.tl.dk/teknikeren. Det nye site var sidste del af en flertrinsraket, som har boostet forbundets digitale kommunikation og optimeret sammenhængen mellem nyhedsbrev, Facebook, website og det trykte fagblad Teknikeren.

- Alt i alt har vi fået større digital tilstedeværelse, og det har været vigtigt. Vi er blevet bevidste om, hvilke kanaler vi har, og hvad de kan, siger Teknikerens redaktør Susanne Bruun.

Teknisk Landsforbund organiserer kreative specialister inden for mange forskellige fag, men har en kommunikationsafdeling på bare fire mennesker til at passe alle medier. Før udviklingsprocessen med Datagraf var koordineringen mellem medierne derfor beskeden og Teknikeren udkom som ipaper uden sammenhæng med de digitale medier i øvrigt.

Som Susanne Bruun siger, tumlede hun og hendes kolleger i Teknisk Landsforbund med de samme udfordringer som så mange andre. 

- Vi sidder alle sammen og bakser med de samme begrænsede ressourcer og et krav om større digital synlighed. Men hvad er realistisk? Hvad kan vi løfte? Og hvad kan vi planlægge os til?

Vil du vide mere?

morten-jensen-lindegaard.jpeg
Morten Jensen

Kontaktdirektør

33 77 88 10

27 20 30 47

morten.jensen@datagraf.dk

Alt i alt har vi fået større digital tilstedeværelse, og det har været vigtigt. Vi er blevet bevidste om, hvilke kanaler vi har, og hvad de kan.

Udvikling med afsæt i læsere og brugere

Derfor tog Teknisk Landsforbund tilbage i 2016 hul på projekt Mediaflow i samarbejde med Datagraf Communications.

Udfordringen gik på at:

  • Optimere udnyttelsen af indholdet på tværs
  • Udvikle ny visuel identitet
  • Styrke samarbejde og planlægning i kommunikationsafdelingen

Projektet blev indledt med læser- og brugerundersøgelser, som skulle afdække medlemmernes syn på medierne og sikre en strategisk forankring af udviklingen. Derefter udarbejdede Teknisk Landsforbund og Datagraf i fællesskab en strategi for indholdet på tværs af kanalerne samt koncepter og manualer for digitale og trykte medier.

Versioneret til flere medier

Udgangspunktet var, at indholdet fra fagbladet skulle versioneres til de digitale medier.  Men Teknisk Landsforbund er endt med en model, hvor nyhedsbrev, fagblad og subsite er tæt beslægtet indholdsmæssigt, mens Facebook har sin helt egen indholdsstrategi.

- Vi har prøvet os frem og undervejs fået en anden forståelse af, hvad der virker i de forskellige medier. Så i fagbladet er vi meget faglige, mens vi på Facebook får bedre respons på mere følelsesladede emner, som rammer ind i arbejdslivet på tværs af fag. F.eks. aktuelle dagsordener om dagpenge, psykisk arbejdsmiljø, eller nye ferieregler. Og så de holdningsprægede ting, som har at gøre med TL’s politisk definerede dagsordner, siger Susanne Bruun.

Hun fortæller, at Teknisk Landsforbund siden projektets start har øget sine Facebook-følgere fra 1.900 til knap 6.000, blandt andet takket være Datagrafs rådgivning omkring markedsføring på de sociale medier.

I forbindelse med omlægningen er frekvensen af nyhedsbrevet blev øget fra 10 til 22 udgaver om året, og ipaper-versionen af Teknikeren er blevet erstattet af det visuelle og levende subsite tl.dk/teknikeren, hvor brugeren hele tiden bliver ledt videre til relateret indhold.

Formater der fungerer på tværs

En central del af processen har været at tjekke alle indholdsformater igennem og udvikle nye formater, som kunne fungere på tværs. I dag rummer bladet en del mindre nyheder med faglige vinkler – stof som også egner sig til nyhedsbrevet. Guidestoffet er også blevet opprioriteret, så det fungerer både på tryk og online.

Indholdsprocessen har givet mere fælles fodslag på redaktionen og et bedre overblik over det redaktionelle arbejde, fra igangsætning til publicering.

- Helt lavpraktisk har vi fået nye arbejdsgange og struktur på vores flow. Før spurgte vi os selv, hvad vi kunne bruge fra bladet, når det var udkommet. Nu er vi fra starten af processen klar over, hvilke billeder og hvilke tekster vi skal have for at det fungerer på website, i nyhedsbreve og i blad. Vi har fået en mere fælles tankegang, siger Susanne Bruun.

Om Teknisk Landsforbund

Teknisk Landsforbund er en fagforening der organiserer omkring 30.000 medlemmer indenfor teknik, design og byggeri.

Udover et fornyet medlemsunivers på www.tl.dk/teknikeren udgiver Teknisk Landsforbund det trykte fagblad Teknikeren.

www.tl.dk