facebook.jpg

Hvordan får man kogt sine buskaber ned, så ens værdier og mission står helt skarpt frem og brænder igennem til modtageren? Det spørgsmål var omdrejningspunktet, da Skandinavisk Dyrepark kom til Datagraf Communications med et ønske om at få skærpet sin kommunikation på website, digitale nyhedsbreve, sociale medier og bannerannoncer.

På baggrund af strategiworkshops og analyse af Skandinavisk Dyreparks eksisterende kommunikation har Datagraf Communications udviklet en målrettet og håndgribelig kommunikationsstrategi i samarbejde med den jyske dyrepark.

I den efterfølgende sæson 2017 steg besøgstallet i Skandinavisk Dyrepark med over 15 procent i et ellers presset marked. Samtidig steg trafikken på dyreparkens website markant, antallet af følgere på Facebook steg med mere end en femtedel, og engagementet blandt følgerne var væsentligt større.

Ind til kernen

En del af arbejdet med strategien har været at skærpe Skandinavisk Dyreparks kernefortælling, og få parkens kommunikationsteam til at bruge den aktivt, når de f.eks. laver opslag på Facebook og Instagram.

Vil du vide mere?

hans-georg_mg_8297.jpeg
Hans-Georg Hansen

Kontaktchef

87 95 55 10

24 86 40 11

hgh@datagraf.dk

Kernefortællingen er en daglig reminder om, hvilken retning vores kommunikationen skal have.

Den nye kernefortælling lægger bl.a. vægt på dyreparkens store fokus på dyrevelfærd samt deres rummelige anlæg, hvor gæsterne får en enestående mulighed for at komme helt tæt på dyrenes naturlige adfærd.

Ved at lade kernefortællingen indgå som en rød tråd gennem al kommunikation, er Skandinavisk Dyrepark i højere grad med til at forme den fortælling, som de besøgende skaber og giver videre til andre.

- Kernefortællingen er en daglig reminder om, hvilken retning vores kommunikation skal have. Før var vi mere forsigtige, når vi kommunikerede. Nu kommer vi ud med nogle skarpere og mere målrettede budskaber på tværs af vores platforme, siger direktør for Skandinavisk Dyrepark Frank Vigh-Larsen.

Udnytter isbjørne-niche

Med kommunikationsstrategien er Skandinavisk Dyrepark også blevet mere opmærksomme på at positionere sig på sin niche - unikke isbjørne-oplevelser.

F.eks. handler et opslag på dyreparkens Facebookside om, hvordan den nye isbjørnehan, Ivan, er blevet introduceret til de andre isbjørnehanner i det store isbjørneanlæg. Her er kernefortælling og nichetænkning med til at skabe en målrettet kommunikation, der understøtter Skandinavisk Dyreparks vision og mission, og samtidig adskiller parken fra dens konkurrenter.

SkandinaviskDyreparkIMG_0006.jpg
På en strategiworkshop blev der arbejdet med Skandinavisk Dyreparks kernefortælling, som kommunikationsteamet kan bruge aktivt, f.eks. i opslag på Facebook og Instagram.

- Bag Facebook-opslaget ligger der en fortælling om, at sådan et møde mellem fire isbjørnehanner kun lader sig gøre, fordi der er så meget plads til dyrene i vores park. Det er et eksempel på, at når vi har kerneværdierne med i vores overvejelser, så får vi også skåret budskaberne skarpere til, siger Frank Vigh-Larsen.

Ud over kommunikationsstrategi har Datagraf Communications udviklet og videreudviklet Skandinavisk Dyreparks website. Desuden hjælper Datagraf Communications med løbende kommunikationsrådgivning, planlægning af kommunikation og markedsføring, hands-on digital markedsføring samt design af trykt materiale.

Om Skandinavisk Dyrepark

Skandinavisk Dyrepark er en tematiseret dyrepark på Djursland, der har fokus på skandinaviske dyrearter.

Dyreparken er kendt for sine rummelige dyreanlæg med bl.a. isbjørne, brunbjørne og ulve, hvor dyrene har god plads og kan gå frit rundt i et naturligt miljø.

Det store isbjørneanlæg i Skandinavisk Dyrepark er anerkendt som verdens bedste.

Isbjørnen Siku, der blev født i parken i 2011, har sin egen Facebookside med omkring 65.000 følgere.

www.skandinaviskdyrepark.dk