gymnasieskolen_forside.jpg

Redaktionen ønskede en mere sammenhængende brug af stoffet fra fagbladet Gymnasieskolen. De havde allerede både det trykte fagblad, nyhedsbrevet, fagbladets website samt Facebook og Twitter. Men publiceringen var ikke tænkt sammen, så ofte blev historierne lavet til det trykte blad først, hvilket ikke passede til medlemmernes læsemønster.

Indhold før kanalvalg

Datagraf Communications planlagde en række udviklingsworkshops, hvor vi sammen med redaktionen lavede en tværmediel strategi og derefter lagde en indholdsstrategi for alle medierne. Vi tænkte indhold og vinkling før kanalvalg. Vi trænede redaktionen i historiens vandring – en metode til at arbejde med versionering af historier over tid til forskellige kanaler.

Vil du vide mere?

mille-madsen_sort_hvid.jpeg
Mille Madsen

Digital udviklingsredaktør

33 77 88 25

24 86 40 29

mille.madsen@datagraf.dk

Statistikken viser, at vi har opnået en bedre gennemslags­kraft i målgruppen på de digitale medier, efter vi har lavet en bevidst tværmediel strategi

 – Statistikken viser, at vi har opnået en bedre gennemslagskraft i målgruppen på de digitale medier, efter vi har lavet en bevidst tværmediel strategi, lyder det fra Morten Jest, chefredaktør Gymnasieskolen.

Nyt koncept giver bedre planlægning

– Vores historier vandrer på tværs af medier, og vi holder gang i en dagsorden længere. For eksempel starter et tema i nyhedsbrevet, fortsætter i magasinet, følges op med nye historier på websitet og deles på sociale medier, siger Morten Jest.

Datagraf Communications så på mediernes individuelle styrker og svagheder samt udviklingsbehov. Derefter dykkede vi ned i medierne og lavede nye koncepter for dem inkl. nyhedskriterier, genrevalg, faste elementer, sideplan og struktur.

– Vores nye koncept giver bedre planlægning, så vi kan levere til flere medier med de samme ressourcer, siger Morten Jest.

Udover arbejdet med indhold og organisering, udviklede Datagraf Communications en ny visuel identitet for indholdsuniverset Gymnasieskolen.

Om Gymnasieskolernes Lærerforening

Gymnasieskolernes Lærerforening organiserer 14.500 medlemmer, som underviser eller ønsker at undervise ved de gymnasiale uddannelser (stx, hhx, htx, 2-årigt hf, enkeltfags-hf, studenterkurser, IB og eux-gymnasialt niveau).

Gymnasieskolernes Lærerforening formål er at virke til gavn for uddannelserne på det gymnasiale niveau og at varetage medlemmernes økonomiske, tjenstlige, pædagogiske og faglige interesser.

www.gl.org