Danva_ipad.jpg

Tidligere havde Dansk Vand- og Spildevandsforening (DANVA) en visuel identitet, der blandede mange forskellige udtryk alt efter, om man mødte dem på print eller web. Derfor ønskede DANVA at forenkle og forstærke den visuelle profil på tværs af alle kommunikationskanaler.

- Vi efterspurgte en mere ensartet grafisk identitet. Vi ville gerne have, at man nemt og hurtigt kunne genkende os. Samtidig ville vi gerne udadtil vise, at vi er en professionel organisation, siger afdelingschef i DANVA Lars Fischer.

Sammenhæng på tværs af medier

Efterfølgende startede DANVA en dialog med Datagraf Communications om at udvikle en overordnet grafisk linje. Resultatet blev en samlet grafisk linje med en modernisering af DANVAs logo, et redesign af medlemsbladet ”DanskVand” og udvikling af et nyt website samt nye nyhedsbreve.

Vil du vide mere?

jens_ole_mg_8325.jpeg
Jens Ole Bie

Kontaktchef

87 95 55 20

24 86 40 06

JensOle.Bie@datagraf.dk

Datagraf har mødt os i øjenhøjde, og de har været rigtig gode til at inddrage os i processen, så vi har fået det, vi efterspurgte.

Udfordringen var at skabe en ensartet designlinje på tværs af trykte og online medier, der kunne understøtte DANVAs værdier, mission og visioner. Medlemmer og folk udefra skal gerne opleve et gennemgående visuelt udtryk, uanset hvor man kommer i kontakt med DANVA.

For at kunne lykkes med det, blev der skabt flere unikke, identitetsskabende elementer. Der blev blandt andet udviklet helt nye grafikker ud fra DANVAs logo og en ny farvepalet.

En inddragende proces

Forud for slutresultatet er der gået en grundig udvikling. Gennem designmæssig og redaktionel bladudvikling, en læserundersøgelse af Dansk Vand samt strategi- og udviklingsworkshops har Datagraf Communications skabt en sammenhængende visuelt identitet.

- Vi har fået en ensartet grafisk linje, så man hurtigt kan genkende os på alle vores medier. Datagraf har mødt os i øjenhøjde, og de har været rigtig gode til at inddrage os i processen, så vi har fået det, vi efterspurgte, siger Lars Fischer.

Om DANVA

Dansk Vand- og Spildevandsforening (DANVA) er en brancheorganisation for vandselskaber, der arbejder med drikkevand og spildevand.

DANVA arbejder for en lovgivning, der gør det muligt, at medlemmerne kan sikre sundhed, sikkerhed og miljø for danskerne bl.a. ved at indføre nye vandløsninger.

Ud over website og nyhedsbreve udgiver DANVA vejledninger og medlemsbladet DANSKVAND, der udkommer seks gange om året.

www.danva.dk