Forside.jpg

Dansk Erhverv

Medlemmerne får en unik læseoplevelse i Dansk Erhverv Magasinet.

Danva2.jpg

Danva

Med et løft på tværs af medieplatforme har DANVA fået styrket sit visuelle udtryk.

IMG_24352530.jpg

Nordea

Private banking kunder i Nordea har med Share fået et magasin, der fokuserer på ideer, som ændrer verden.

gymnasieskolen_forside.jpg

Gymnasie­skolernes Lærerforening

En tværmediel strategi har givet Gymnasieskolen større gennemslagskraft på digitale medier.

case_wide_image_uddannelsesforbundet.jpg

Uddannelses­forbundet

Medlemmer og tillidsrepræsentanter er kommet i fokus på Uddannelsesforbundets website.

IMG_166024562501.JPG

HORESTA

Redaktionsgruppen har fået et fælles kompas, når ideer skal udvikles og omsættes til læseværdige historier i magasinet VISITOR.

IMG_212224182485.JPG

Reno Djurs

Sorteringskampagne bryder med den traditionelle informationsfolder i Norddjurs og Syddjurs Kommuner.