Gymnasieskolens Lærerforening

Gymnasieskolen sætter nærvær, seriøsitet og mod på skemaet

FAGBLAD: Et mangeårigt samarbejde mellem Gymnasieskolen og Datagraf førte i 2010/2011 til en gennemgribende relanceringsproces. Resultatet blev et ambitiøst og moderne fagblad.

Gymnasieskolens Lærerforening har oplevet en massiv ændring i køns- og aldersfordeling og ønskede derfor at modernisere det traditionelle fagblad Gymnasieskolen. Med afsæt i en læseranalyse og workshop udviklede Datagraf et nyt, strammere koncept med en klar kobling mellem form og indhold. Foruden flere notesider, flere korte nyheder og større variation i de journalistiske genrer har bladet fået nyt design, nyt format og ny papirkvalitet.


Andre har også set:

Business Danmark

Redesign af respekteret medlemsmagasin